วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)

โครงการ D.A.R.E. เป็นหลักสูตรของความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับโรงเรียน เพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง เพื่อช่วยนักเรียนให้เรียนรู้ถึงวิธีการตัดสินใจที่ดี
โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างตำรวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน

โครงการ D.A.R.E. เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ให้รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ และรู้จักแนวทางการปฏิเสธยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อ กันยายน ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) ที่ทำการเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส(LAPD)กับเขตการศึกษาร่วม เมืองลอสแอนเจลิส(LAUSD) หน่วยงานรับผิดชอบองค์กร D.A.R.E. International

ประเทศไทยเริ่มนำมาใช้เมื่อปี พ.ศ.2542

D.A.R.E. มาจากคำว่า

Drug : สารใดๆก็ตาม นอกเหนือจากอาหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานของสมองและร่างกาย

Abuse : การใช้บางสิ่งบางอย่างในทางที่ไม่ถูก เช่น การใช้ยาเสพติด

Resistance : ต่อต้านหรือต้านทานแรงกดดัน เช่น การพูดว่า "ไม่"

Education : การสอนหรือการเรียนรู้

รวมแล้วแปลว่า "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด"

คำว่า D.A.R.E. เมื่อเอาจุดออก DARE หมายถึง ผู้กล้า , กล้าหาญ

3 ความคิดเห็น:

 1. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจดีนะคะ ...

  ลักษณะการสอนของโครงการเป็นประมาณไหน

  ตอบลบ
 2. เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ให้รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ และรู้จักแนวทางการปฏิเสธยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
  การสอนก็คือเข้าไปติดต่อกับโรงเรียนในพื้นที่ที่จะทำการสอน เป็นเสมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียนครับ

  ตอบลบ
 3. ปัจจุบันกำหนดให้ทำการสอน 13 ชั่วโมง/ห้องเรียน(ป.6) สัปดาห์ละครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง) ในภาคเรียนหนึ่งต้องสอนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน ครับ

  ตอบลบ